ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြိုဆိုပါသည်။
  • neye

လျှပ်စစ်နှင့်အဆုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း